Schoolreglement

Lestijden:

  • Voormiddag: 08.40u tot 12.15u
  • Namiddag: 13.25u tot 15.20u

’s Morgens is er toezicht op de speelplaats vanaf 08.25u
’s Middags is er toezicht op de speelplaats vanaf 13.10u

Als katholieke school willen we ieder kind alle kansen bieden tot een volledige ontplooiing!

Daarom wil onze school:

  • Een school zijn waar de christelijke zingeving en beleving van het hele schoolgebeuren doordringt
  • Een school zijn waar het uniek-zijn van elk kind gerespecteerd wordt
  • Een school zijn waar het kind centraal staat
  • Een leerschool zijn
  • Een school zijn waar men respect heeft voor mensen en dingen
  • Een school zijn die openstaat voor andere participanten
  • Een school zijn waar sociaalvoelende mensen gevormd worden

We laten onze school nog een gezellige school zijn.

Vanaf 1 september 2020 is de leerplicht verlaagd van 6 jaar naar 5 jaar. Dit wil zeggen dat onze oudste kleuters (geboren 2018) verplicht een aantal halve dagen (290) moeten aanwezig zijn op school om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar.
Zonder geldige reden (dokter, logo, toestemming directie,…) zijn wij als school verplicht om ‘onwettig afwezig’ door te geven.

Het volledige reglement is terug te vinden in de schoolbrochure die overhandigd wordt bij elke inschrijving, of kan je hier downloaden.